- home     - producten     - leveranciers     - opleidingen     - vakbladen     - nieuwsbrief    

Privacy

Datum: 15 augustus 2007

We respecteren uw privacy. Daarom geven we hier aan welke gegevens we allemaal verzamelen en wat we ermee doen. Dit privacybeleid wordt periodiek aangepast. Hierboven ziet u de datum van de meest recente versie.

Welke gegevens verzamelen we?
Voor de verzending van de reguliere opt-in e-mailings van en over machinebeveiliging.nl hebben we de voornaam en achternaam, de bedrijfsnaam en het e-mailadres van de ontvanger nodig. Voor het verzenden van documentatie of aanbiedingen die u als bezoeker heeft aangevraagd, hebben we meer gegevens nodig, o.a. bedrijfsgegevens zoals: adres, postcode en plaats en een telefoonnummer om met u in contact te komen.

Onze website kunt u anoniem raadplegen. We zijn niet ge´nteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van onze website. Als u via onze website reageert worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt om op uw vraag of op uw verzoek voor informatie te reageren.

We zijn wel ge´nteresseerd in statistische gegevens die van belang zijn voor de verbetering van de functionaliteit van onze website en de inhoud van onze reguliere e-mailings. We houden om die reden bijvoorbeeld bij hoeveel bezoekers onze website hebben bezocht.

Op de site kan gebruik worden gemaakt van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het voor machinebeveiliging.nl mogelijk maakt om bepaalde login-informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Het gebruik van cookies is inmiddels algemeen geaccepteerd. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie van de gebruiker en worden niet gebruikt om personen te herkennen, maar identificeren slechts computers. Elke bezoeker kan de gebruikte computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Op onze website kunt u links aantreffen naar websites van andere organisaties. We dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die organisaties.

Verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die we gebruiken zijn van contactpersonen bij organisaties die klant, prospect of partner zijn van machinebeveiliging.nl. Of van mensen die hebben aangegeven onze reguliere e-mailings te willen ontvangen. We gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van onze werkzaamheden waaronder marketingdoeleinden van producten en diensten van machinebeveiliging.nl. Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures. Met partners die bestanden voor diensten als distributie en onderzoek gebruiken (bijvoorbeeld de webstatistieken), heeft machinebeveiliging.nl een schriftelijke overeenkomst om misbruik van de gegevens te voorkomen.

Alleen wanneer een contactpersoon heeft aangegeven daarop geen prijs te stellen, gebruiken we zijn/haar persoonsgegevens niet om informatie over de producten en diensten van machinebeveiliging.nl aan de betreffende contactpersoon te verschaffen.

Gegevens zullen nimmer voor verkoop activiteiten ter beschikking worden gesteld aan derden.

Verwijdering van uw gegevens
Wilt u zich uitschrijven voor de mailings van machinebeveiliging.nl? Klik dan hier om u met een e-mail uit te schrijven.

Akkoordverklaring
Het opgeven van persoonsgegevens door bezoekers is geheel vrijwillig. De website van machinebeveiliging.nl kan ook worden gebruikt zonder dat u uw persoonsgegevens bekend maakt. Door persoonsgegevens vast te leggen op de website van machinebeveiliging.nl verklaart u zich akkoord met dit privacy reglement.


privacy | dit is een idee van Bouwman.it - Dordrecht - Nederland
E-mail: info@machinebeveiliging.nl - Website: www.machinebeveiliging.nl